Cennik badań krwi

Diagnostyka badania laboratoryjne punkt pobrań
Nazwa badaniaCena
Mocz - badanie ogólne15,00
OB14,00
Rozmaz krwi16,00
PT (INR)18,00
APTT17,00
Fibrynogen23,00
D-dimer, ilościowo52,00
Glukoza14,00
Elektrolity (Na, K)25,00
Sód14,00
Potas14,00
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)47,00
Cholesterol całkowity13,00
Cholesterol HDL14,00
Cholesterol LDL met. bezpośrednią24,00
Triglicerydy14,00
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)59,00
ALT15,00
AST15,00
Fosfataza zasadowa (ALP)15,00
Bilirubina całkowita15,00
Bilirubina związana (bezpośrednia)14,00
Bilirubina wolna (pośrednia)27,00
GGTP15,00
Cholinoesteraza24,00
Dehydrogenaza mleczanowa17,00
Amoniak60,00
Lipaza25,00
Amylaza17,00
Mocznik14,00
Kreatynina14,00
Klirens kreatyniny23,00
Cystatyna C90,00
Kwas moczowy13,00
Białko całkowite15,00
Albumina15,00
Proteinogram36,00
Żelazo15,00
Ferrytyna41,00
Wapń całkowity14,00
Wapń zjonizowany28,00
Chlorki14,00
Fosfor nieorganiczny14,00
Magnez15,00
Insulina po obciążeniu (pojedynczy punkt)40,00
Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)158,00
Insulina po posiłku (3pkt: 0, 1, 2h)126,00
Adenowirusy w kale55,00
Kał - badanie ogólne27,00
Kał - resztki pokarmowe27,00
Kał - pasożyty (1 ozn.)26,00
Kał - G. lamblia met. ELISA47,00
Kał - krew utajona (bez diety)26,00
Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37)55,00
Alfa-1-antytrypsyna w kale72,00
pH kału20,00
Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83)209,00
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną (ICD-9: X15)161,00
Laktoferyna w kale met. ELISA233,00
Kał – badanie rozszerzone66,00
Tasiemiec - identyfikacja gatunku93,00
Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: S81)149,00
Giardia lamblia w kale, met. immunochromatograficzną48,00
Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale (ICD-9: )114,00
KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (ICD-9: )900,00
Clostridioides difficile w kale, met. Real-Time PCR (ICD-9: )507,00
Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF (ICD-9: A21)42,00
Zonulina471,00
hs CRP (ICD-9: I81)36,00
CRP, ilościowo (ICD-9: I81)23,00
Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)102,00
ASO, ilościowo (ICD-9: U75)28,00
ASO, jakościowo (ICD-9: U75)47,00
RF, ilościowo (ICD-9: K21)27,00
Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21)27,00
anty-CCP (ICD-9: N66)126,00
CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)35,00
Kalprotektyna w kale174,00
Panel RHEUMA (autoimmunologiczny) (ICD-9: )233,00
Interleukina 6 (ICD-9: M05)132,00
EPX - Eozynofilowe białko X (ICD-9: )245,00
CK (ICD-9: M18)18,00
CK-MB, mass (ICD-9: M19)55,00
Troponina I (ICD-9: O59)60,00
hs Troponina T (ICD-9: O61)55,00
Mioglobina60,00
NT pro-BNP (ICD-9: N24)174,00
BNP (ICD-9: N34)161,00
Homocysteina (ICD-9: L62)73,00
Renina (ICD-9: O27)102,00
Apo B (ICD-9: I67)114,00
Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69)80,00
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71)197,00
Oksydowane LDL (oxLDL) (ICD-9: )388,00
Witamina K2 MK7 (ICD-9: )293,00
Kopeptyna (ICD-9: )278,30
Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)23,00
Retikulocyty (ICD-9: C69)18,00
Płytki krwi (manualnie) (ICD-9: C66)21,00
Płytki krwi (ICD-9: C66)21,00
Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną (ICD-9: C69)18,00
Inhibitor czynnika IX met. Bethesda (ICD-9: G69)106,00
Leukocytoza (ICD-9: C30)17,00
Eozynofilia bezwzględna (ICD-9: C55)21,00
Eozynofilia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891)34,00
Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)464,00
Markery aktywacji limfocyta T328,00
Białko S, aktywność (ICD-9: G07)161,00
Aktywność anty-Xa (ICD-9: G63)161,00
Komórki NK459,00
Grupa krwi (ICD-9: E65)41,00
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65)95,00
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65)60,00
Karta identyfikacyjna grupy krwi24,00
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05)42,00
Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21)55,00
Badanie konsultacyjne377,00
TSH (ICD-9: L69)36,00
FT4 (ICD-9: O69)38,00
FT3 (ICD-9: O55)38,00
T4 (ICD-9: O67)37,00
T3 (ICD-9: O51)37,00
anty-TPO (ICD-9: O09)42,00
anty-TG (ICD-9: O18)42,00
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)109,00
Tyreoglobulina (ICD-9: O65)78,00
Odwrotna trójjodotyronina (rT3)197,00
Przeciwciała anty T3 (ICD-9: )293,00
FSH (ICD-9: L65)38,00
LH (ICD-9: L67)39,00
Estradiol (ICD-9: K99)39,00
Progesteron (ICD-9: N55)39,00
Prolaktyna (ICD-9: N59)38,00
Beta-HCG (ICD-9: L46)45,00
HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46)66,00
Estriol wolny (ICD-9: L01)55,00
PAPP-A (ICD-9: I84)66,00
Prisca - raport84,00
DHEA-SO4 (ICD-9: K27)60,00
DHEA (ICD-9: K25)66,00
Androstendion (ICD-9: I31)66,00
Testosteron (ICD-9: O41)39,00
Testosteron wolny (ICD-9: O41)78,00
SHBG (ICD-9: I83)72,00
17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79)66,00
Kariotyp, badanie cytogenetyczne548,00
Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447)42,00
Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891)45,00
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891)114,00
AMH (ICD-9: L68)197,00
Inhibina B233,00
Makroprolaktyna (ICD-9: N59)149,00
HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46)114,00
PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84)114,00
Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF233,00
Inhibina A197,00
PAPP-A (Roche)114,00
HCG wolna podjednostka beta (Roche)114,00
Dihydrotestosteron149,00
Transferyna47,00
Witamina B1245,00
Kwas foliowy80,00
TIBC22,00
UIBC19,00
Wysycenie transferyny55,00
Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR48,00
Hemoglobina glikowana46,00
Insulina40,00
C-peptyd55,00
OGTT w ciąży (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h)60,00
Parathormon74,00
Osteokalcyna83,00
Fosfataza kwaśna21,00
Witamina D metabolit 25(OH)91,00
ACTH60,00
Kortyzol42,00
Aldosteron66,00
Hormon wzrostu52,00
Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.)119,00
ROMA (Ca125+HE4+ROMA)161,00
PSA całkowity48,00
PSA wolny55,00
CEA52,00
CA 12556,00
CA 15-353,00
CA 19-954,00
Białko C, aktywność114,00
Białko S wolne114,00
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA78,00
IgG27,00
IgM27,00
IgA27,00
HBs antygen29,00
HBs przeciwciała46,00
HCV przeciwciała49,00
HIV Ag/Ab (Combo)45,00
Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL (ICD-9: U79)24,00
Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79)23,00
Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84)21,00
Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot447,00
Toxoplasma gondii IgG42,00
Toxoplasma gondii IgM42,00
Toxoplasma gondii IgA94,00
Różyczka (Rubella virus) IgG54,00
Różyczka (Rubella virus) IgM56,00
CMV (Cytomegalovirus) IgG54,00
CMV (Cytomegalovirus) IgM54,00
EBV (Epstein-Barr virus) IgG112,00
EBV (Epstein-Barr virus) IgM112,00
Helicobacter pylori IgA66,00
Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15)47,00
Helicobacter pylori IgM102,00
Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA)125,00
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG77,00
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM77,00
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA78,00
Borelioza IgG48,00
Borelioza IgM48,00
Borelioza IgG met. Immunoblot177,00
Borelioza IgM met. Immunoblot177,00
Candida albicans IgG149,00
Candida albicans IgM149,00
Candida albicans IgA149,00
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy78,00
PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA)102,00
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)174,00
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF114,00
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63)102,00
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF90,00
Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF90,00
p/c p. komórkom śródbłonka met. IIF174,00
P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99)161,00
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: )174,00
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF193,00
Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) (ICD-9: 91.891)114,00
P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73)114,00
P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na splice skóry met. IIF (ICD-9: 91.891)149,00
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF (ICD-9: 91.891)149,00
P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF114,00
P/c. p. pemphigus IgG, IgA i p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF138,00
Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF161,00
Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF787,00
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM328,00
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG328,00
P/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF - miano328,00
P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA (ICD-9: N75)90,00
Antykoagulant toczniowy (LA) - testy przesiewowe (aPTT, dRVVt)114,00
Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT)149,00
Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT)149,00
PPJ SES (SES-ANA) met. IIF (ICD-9: O21)90,00
PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21)90,00
Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot268,00
Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot149,00
Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF161,00
Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF233,00
Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot161,00
Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT161,00
Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łącznej,vasculitis,ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot174,00
Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2,M2-3E,Sp100,PML,gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52), met. immunoblot197,00
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA102,00
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA114,00
Panel wątrobowy (AMA, LKM) met. IIF102,00
PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) (ICD-9: O21)161,00
PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA90,00
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA90,00
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA114,00
PPJ anty-Jo-1 met. ELISA161,00
PPJ anty-Scl-70 met. ELISA102,00
PPJ anty-Sm met. ELISA114,00
P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA114,00
PPJ przeciw histonom met. ELISA114,00
PPJ (ANA7) met. ELISA (ICD-9: O21)114,00
P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF90,00
P/c. p. 21-hydroksylazie340,00
P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) (ICD-9: )257,00
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA102,00
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG114,00
P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)149,00
P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA102,00
P/c. p. endomysium i retikulinie IgG138,00
P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)185,00
P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)114,00
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej nabłonka161,00
P/c. p. insulinie, met. ELISA197,00
ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA (ICD-9: N69)304,00
PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny (ICD-9: O21)293,00
P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF (ICD-9: )174,00
Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA (ICD-9: )328,00
PPJ panel rozszerzony Dermatomyositis met. Immunoblot (ICD-9: )447,00
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG (ICD-9: )347,00
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 (ICD-9: )347,00
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG (ICD-9: )519,00
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 (ICD-9: )519,00
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG (ICD-9: )922,00
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 (ICD-9: )979,00
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG (ICD-9: )1613,00
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 (ICD-9: )1671,00
Przeciwciała przeciwko Infliximab (ICD-9: )1424,00
Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny (ICD-9: )233,00
Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH ), met. immunoblot (ICD-9: )268,00
P/c. p. Desmogleinie 1 i Desmogleinie 3 IgG met. ELISA - ilościowo (ICD-9: )352,00
P/c p. mitochondrialne AMA-ETI (ICD-9: )110,00
IgE całkowite (ICD-9: L89)46,00
Panel alergenów - mieszany (pediatryczny), 20 alergenów (ICD-9: L91)174,00
Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) (ICD-9: L91)174,00
Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) (ICD-9: L91)174,00
Panel oddechowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel pokarmowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. TP6 - mieszanka drzew późnych (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. FP3 mieszanka zbóż (ICD-9: L91)55,00
IgE sp. GP3 - mieszanka traw 3 (ICD-9: L91)55,00
Panel atopowy ( 30 alergenów) (ICD-9: L91)221,00
Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) (ICD-9: L91)138,00
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. D70 - Acarus siro (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E7 - odchody gołębia (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. I6 - karaluch - prusak (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer) (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E200 odchody kanarka (ICD-9: L91)102,00
IgE sp. E1 naskórek i łupież kota (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E3 łupież konia (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E201 - pióra kanarka (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E86 - pióra kaczki (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E84 - naskórek chomika (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E82 - naskórek królika (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E81 - naskórek owcy (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. E208 naskórek, włos szynszyla (ICD-9: L91)102,00
IgE sp. G5 Życica trwała (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. G8 - Wiechlina łąkowa (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) (ICD-9: L91)48,00
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel atopowy ( 20 parametrów) (ICD-9: L91)197,00
IgE sp. T208 - Lipa (ICD-9: L91)102,00
IgE sp. T3 - brzoza (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. T4 - leszczyna (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. T2 - olcha (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. T14 - topola (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. T12 - wierzba (ICD-9: L91)48,00
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel mleko krowie plus gluten (ICD-9: L91)114,00
IgE sp. W9 - babka lancetowata (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. W6 - bylica pospolita (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. W10 - komosa biała (ICD-9: L91)48,00
Panel pyłki DPA-Dx, 11 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) (ICD-9: L91)209,00
Panel alergenów – oddechowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)221,00
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. M5 - Candida albicans (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. M4 - Mucor racemosus (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. M1 - Penicillium notatum (ICD-9: L91)48,00
Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) (ICD-9: L91)233,00
Panel białka mleka DPA-Dx (5 alergenów) (ICD-9: L91)174,00
IgE sp. E204 - albumina surowicy bydlęcej (BSA) (ICD-9: L91)102,00
IgE sp. F231 - mleko gotowane (ICD-9: L91)102,00
IgE sp. F1 - białko jajka (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F245 - jajko całe (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F75 - żółtko jajka (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F78 - kazeina (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F2 - mleko krowie (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F81 - ser cheddar (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. alfa-amylaza (ICD-9: L91)78,00
IgE sp. F236 - serwatka (ICD-9: L91)102,00
IgE sp. F360 - jogurt (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F11 - gryka (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F6 - jęczmień (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F8 - kukurydza (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F7 - owies (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F4 - pszenica (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F9 - ryż (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F14 - soja (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F5 - żyto (ICD-9: L91)48,00
Panel pediatryczny (28 alergenów) (ICD-9: L91)185,00
Panel pokarmowy ( 21 alergenów) (ICD-9: L91)174,00
Panel oddechowy (21 alergenów) (ICD-9: L91)174,00
IgE sp. F88 - baranina (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F284 - indyk (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F83 - kurczak (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F26 - wieprzowina (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F27 - wołowina (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F3 - dorsz (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F40 - tuńczyk (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F205 śledź (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F 24 Krewetka (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F41 - Łosoś (ICD-9: )102,00
IgE sp. F15 - fasola (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F12 - groch (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F31 - marchew (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F244 - ogórek (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F86 - pietruszka (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F25 - pomidor (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F85 - seler (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F35 - ziemniak (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F48 - cebula (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F92 - banan (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F94 - gruszka (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F49 - jabłko (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F84 - kiwi (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F33 - pomarańcza (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F44 - truskawka (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F237 - morela (ICD-9: L91)47,00
IgE sp. F 259 winogrona (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F105 - czekolada (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F93 - kakao (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F221 - kawa (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna) (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F277 - koperek (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F280 - pieprz czarny (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F17 - orzech leszczyny (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F256 - orzech włoski (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F13 - orzech ziemny (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F20 - migdały (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. F 343 - malina (ICD-9: L91)102,00
IgE sp. F208 - cytryna (ICD-9: L91)102,00
Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)221,00
Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła, szerszeń) (ICD-9: L91)161,00
IgE sp. I3 - jad osy (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. I1 - jad pszczoły (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. I71 - jad komara (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91)48,00
IgE sp.I205 - jad trzmiela (ICD-9: L91)102,00
Panel Oddechowy I (10 alergenów) (ICD-9: L91)149,00
Panel alergenów – antybiotyki (10 alergenów) (ICD-9: L91)197,00
IgE sp. C223 - sulfamethoxazol (ICD-9: l91)102,00
IgE sp.C91 - metamizol (ICD-9: L91)114,00
IgE sp. O1 - bawełna (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. K20 - wełna (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. K82 - latex (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. K 74 jedwab (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. K80 formaldehyd (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. C204 - amoxycylina (ICD-9: L91)48,00
IgE sp. C216 - doksycyklina (ICD-9: l91)114,00
IgE sp.U209 - paracetamol (ICD-9: L91)114,00
IgE sp.C212 - erytromycyna (ICD-9: L91)114,00
IgE sp. P1 - glista ludzka (ICD-9: L91)48,00
Sód w moczu14,00
Potas w moczu14,00
Kał - badanie ogólne + ciała redukujące31,00
Glukoza w moczu14,00
Amylaza trzustkowa w moczu23,00
Amylaza trzustkowa21,00
Test obciążenia glukozą (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h)43,00
Glukoza po posiłku (3 pkt: 0, 1, 2h)42,00
Wymaz z pochwy (bad. bakter.)48,00
Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.)48,00
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)48,00
Wymaz z odbytu (bad. bakter.)48,00
Mocz posiew (bad. bakter.)39,00
Kał posiew (bad. bakter.)48,00
Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.)48,00
Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes55,00
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92)50,00
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96)50,00
Wymaz z nosa (bad. mykol.)59,00
Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.)59,00
Wymaz z przełyku (bad. mykol.)59,00
Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.)59,00
Wymaz z pochwy (bad. mykol.)59,00
Mocz posiew (bad. mykol.)59,00
Kał posiew (bad. mykol.)59,00
Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. Mykol.)59,00
Ropa posiew (bad. mykol.)59,00
Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. Mykol.)59,00
Badanie w kierunku Malassezia furfur (bad. mykol.)59,00
Paznokcie rąk (bad. w kierunku dermatofitów)59,00
Paznokcie stóp (bad. w kierunku dermatofitów)59,00
Naskórek dłoni (bad. w kierunku dermatofitów)59,00
Skóra gładka (bad. w kierunku dermatofitów)59,00
Skóra owłosiona głowy (bad. w kierunku dermatofitów) (ICD-9: 91.831)59,00
Posiew kału w kierunku Salmonella (bad. bakter.)41,00
Morfologia krwi (podstawowa)23,00
Hemoglobina wolna we krwi40,00
Hemoglobina wolna w moczu40,00
Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.)48,00
Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.)48,00
Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. bakter.)48,00
Wydzielina oskrzelowa posiew beztlenowy (bad. bakter.)48,00
Sporal A (1 krążek)25,00
Sporal A (2 krążki)48,00
Sporal A (3 krążki)72,00
Wymaz z gardła rozszerzony (bad. bakter.)55,00
Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. mykol.)59,00
Naskórek stóp (bad. w kierunku dermatofitów)59,00
Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)59,00
Zeskrobiny z ucha (bad. w kierunku dermatofitów)59,00
PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów)78,00
Wapń zjonizowany met. ISE20,00
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL met. bezpośr., TG)48,00
LDL wyliczany34,00
Profil lipidowy (CHOL, HDL, TG)47,00
Elektrolity (Na, K, Cl)36,00
HBs - test przesiewowy20,00
e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY231,60
Borelioza IgG met. western-blot80,00
Borelioza IgM met. western-blot80,00
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale77,00
Grupa Krwi z kartą Krewniaka (1 ozn.)32,00
Grupa krwi z kartą Krewniaka (2 ozn.)60,00

Strona pod adresem cardeamed.pl korzysta z technologii plików cookies. Zapoznaj się z polityką cookie i prywatności oraz regulaminem strony przed skorzystaniem ze strony.